Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii
Artykuły z czasopism [9]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony
Minasiewicz Julita, Selosse Marc-Andre, Święczkowska Emilia , Znaniecka Joanna: Low within-species specificity for fungal partner in the rare mycoheterotrophic orchid Epipogium aphyllum Sw. , 2018, 18th European Orchid Council Conference and Exhibition "What future for orchids?" 2018, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster
Krawczyk Emilia , Rojek Joanna, Kowalkowska Agnieszka, Kapusta Małgorzata, Znaniecka Joanna, Selosse Marc-Andre, Minasiewicz Julita: Reproductive ecology of the rare mycoheterotrophic orchid Epipogium aphyllum, 2018, 6th International Orchid Workshop 2018, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.