Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Magdalena Lazarus
adiunkt
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Wydział Biologii
email:
Telefon: +48 58 523 61 77
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [3]
Gałka-Kozak Agnieszka, Afranowicz-Cieślak Renata, Banaś Krzysztof, Lazarus Magdalena, Pilacka Lucyna, Barcikowski Mateusz, Błażuk Jacek, Czachorowski Paweł, Czachorowski Stanisław, Jadwiszczak Andrzej, Kapusta Andrzej, Kidawa Dorota, Narczyński Tomasz, Neubauer Grzegorz, Pakulnicka Joanna, Pietrzak Lech, Zmudczyńska-Skarbek Katarzyna, Zwolicki Adrian, Lipińska Bogna, Domino Jerzy, Gola Grzegorz, Opitz Marek, Fac-Beneda Joanna, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Chlost Izabela, Czarnecki Adam: Wody delty Wisły : natura i kultura, 2012, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-166-2, 37 s.
Górski Wojciech, Herbich Jacek, Koss Mikołaj, Kuklik Mirosław, Lazarus Magdalena, Łęczyński Leszek, Pawliczka Vel Pawlik Iwona, Skóra Krzysztof, Szmidt Kamila, Woźniakowski Arkadiusz, Wszałek-Rożek Katarzyna: Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego : praca zbiorowa, 2015, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-202-7, 178 s.
Rozdziały z monografii
Artykuły z czasopism [14]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony
Wszałek-Rożek Katarzyna, Afranowicz-Cieślak Renata, Lazarus Magdalena, Gołębiewska Joanna, Kuczyńska Anna, Jarosińska Marta, Eichmann Artur , Markowski Ryszard: Endangered flora of Gdańskie Pomerania - its distinctiveness and diversity, 2017, 3rd International Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania "Flora and Funga Pomeranica" 2017, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster [2]
Lazarus Magdalena, Rykaczewski Max: Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, 2018, Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego 2018, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.