Switch on EDIT for your profile
.png
Maria Jastrzębska,
Katedra Bankowości i Finansów
Faculty of Management
Email:
Phone: +48 58 523 14 18

Publications

Authored books [3]
Edited books [2]
Chapters from monography [23]
Jastrzębska Maria: Finansowanie projektów europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego : przyznawanie, przekazywanie, rozlicznie i kontrola środków unijnych, in: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie : współczesne zarządzanie : uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy, 2011, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ISBN 978-83-89113-47-4, pp. 387-404
Jastrzębska Maria: Fiscal decentralization in Poland - local government finance in the period between 1991 and 2015, in: 2016 M-SPHERE : selected papers presented at 5th International M-SPERE Conference for Multidisciplinarity in Science and Business : book of papers / Vranešević Tihomir [et al.] (eds.), 2016, Accent, ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 117-124
Jastrzębska Maria: Rola środków unijnych w finansowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, in: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez sektor żywnościowy i jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i rekomendacje / Czykier-Wierzba Dorota, Jastrzębska Maria (eds.), Transformacja i Rozwój, no. 117, 2011, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 115-132
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.