Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Elżbieta Kolasińska
adiunkt
Zakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 45 30
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [11]
Kolasińska Elżbieta: The development of knowledge in a company, w: Manažment l'udského potenciálu v podniku: 9. medzinárodná vedecká konferencia konanej 27.-28. jún 2012 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika / Vetráková Milota (red.), 2012, Univerzita Mateja Bela. Ekonomická fakulta, ISBN 978-80-557-0361-9, ss. 181-191
Artykuły z czasopism [26]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.