Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Piotr Pisarewicz
adiunkt
Katedra Bankowości i Finansów
Wydział Zarządzania
email:
Telefon: +48 58 523 14 60
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [6]
Pisarewicz Piotr: Analiza regulacji nadzorczych oraz ocena działalności Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście ochrony klientów sektora ubezpieczeniowego, w: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym / Monkiewicz Jan, Rutkowska-Tomaszewska Edyta (red.), Zagadnienia Prawne, 2019, ISBN 978-83-8160-117-7, ss. 183-196
Pisarewicz Piotr: Zmiany wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w warunkach wahań koniunktury na rynku kapitałowym, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych : praca zbiorowa / Bieliński Jerzy, Czerwińska Marzenna (red.), 2008, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-057-3, ss. 149-158
Artykuły z czasopism [33]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.