Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Katarzyna Łasak
adiunkt
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 29 24
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [16]
Łasak Katarzyna: Przeciwdziałanie bezdomności w orzeczecznictwie organów kontroli międzynarodowej na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Fazia Ali przeciwko Wlk. Brytanii, w: Bezdomność: problemy prawne, innowacyjne rozwiązania / Lipowicz Irena (red.), 2016, Fundacja Didactics, ISBN 978-83-945193-0-8, ss. 75-100
Artykuły z czasopism [17]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.