Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Grzegorz Wierczyński
profesor nadzwyczajny
Zakład Informatyki Prawniczej
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 29 76
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [8]
Rozdziały z monografii [14]
Wierczyński Grzegorz: Piętnaście lat obowiązywania ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji / Kłodawski Maciej, Witorska Alicja, Lachowski Mariusz (red.), 2016, Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, ISBN 978-83-7666-444-6, ss. 195-209
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.