Switch on EDIT for your profile
.png
Grzegorz Wierczyński,
Zakład Informatyki Prawniczej
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 29 76

Publications

Authored books [8]
Chapters from monography [14]
Wierczyński Grzegorz: Piętnaście lat obowiązywania ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, in: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji / Kłodawski Maciej, Witorska Alicja, Lachowski Mariusz (eds.), 2016, Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, ISBN 978-83-7666-444-6, pp. 195-209
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.