Switch on EDIT for your profile
.png
Małgorzata Cackowska,
Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Institute of Education
Email:
Phone: +48 58 523 42 79

Publications

Authored books [5]
Edited books [6]
Chapters from monography [40]
Bougsiaa Hussein, Cackowska Małgorzata, Kopciewicz Lucyna [et al.]: Technofobia - o źródłach lęku przed współczesnymi technologiami. Głos w dyskusji na temat możliwości rozumienia cyberbezpieczeństwa jako kompetencji kulturowej, in: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / Górka Marek (eds.), 2017, ISBN 978-83-8085-555-7, pp. 244-259
Bougsiaa Hussein, Cackowska Małgorzata, Kopciewicz Lucyna: Technologiczne rekonstrukcje w rodzinnych polach socjalizacyjnych : matki, dzieci i urządzenia mobilne, in: Codzienność, performatywność, demokracja : pedagogika wobec norm życiowych i problematyki nienormatywności / Kopciewicz Lucyna, Simlat-Żuk Beata (eds.), 2015, Wydawnictwo Naukowe Katedra, ISBN 978-83-63434-40-3, pp. 335-366
Cackowska Małgorzata, Mendel Maria, Strużyńska-Kujałowicz Anna [et al.]: Analiza dyskursu w europejskich badaniach porównawczych - między fenomenografią a hermeneutyką. Przykład dyskursywnej konstrukcji granic profesjonalizmu w kształceniu psychologów, in: Europa w polskich dyskursach / Horolets Anna (eds.), 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 83-7441-230-5, pp. 13-33
Cackowska Małgorzata: Instytucjonalne i personalne zależności zmiany jakości (w) edukacji. Motywacja osiągnięć nauczycieli wobec typów kultury organizacyjnej szkoły, in: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje: studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / Przybylska Ewa (eds.), 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 83-231-1342-4, pp. 324-337
Cackowska Małgorzata, Strużyńska-Kujałowicz Anna: Konstruowanie tożsamości profesjonalnej informatyków w środowiskach uczelni technicznej i świata pracy, in: Rynek i kultura neoliberalna a edukacja: praca zbiorowa / Kargulowa Alicja, Kwiatkowski Stefan M., Szkudlarek Tomasz (eds.), 2005, Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 83-7308-462-2, pp. 255-279
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.