Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [8]
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena: Słabość instytucji Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego - zagrożenia dla bezpieczeństwa, in: Ruchy migracyjne : współczesna przestrzeń tolerancji i patologii / Leska-Ślęzak Joanna, Ślęzak Jarosław (eds.), 2016, Forum Dialogu Publicznego, ISBN 978-83-89775-41-2, pp. 46-51
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena, Ślęzak Daniel: Wpływ kryzysu imigracyjnego na ocenę stopnia zagrożenia terrorystycznego w Europie, in: Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych / Bączkiewicz Beata, Ilnicki Marek, Szulca Magdalena (eds.), Edukacja dla Bezpieczeństwa, no. 1, 2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-65096-58-6, pp. 251-258
Papers from journals [4]
Conference materials [3]
Michalewski Łukasz, Robakowska Marlena, Robakowski Piotr: Choroby cywilizacyjne w szpitalnym oddziale ratunkowym, in: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku: abstrakty / Nowak Beata A., Maciąg Monika (eds.), 2018, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ISBN 978-83-65272-77-5, pp. 25-26
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena, Tyrańska-Fobke Anna : Wykorzystanie metod zarządzania strategicznego w kreowaniu polskiej polityki migracyjnej w kontekście zagrożeń związanych z falą migracyjną z Bliskiego Wschodu, in: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 9 / Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (eds.), 2017, CreativeTime, ISBN 978-83-63058-70-8, pp. 218-222
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena: Wykorzystanie metod zarządzania strategicznego w kreowaniu polskiej polityki migracyjnej w kontekście zagrożeń związanych z falą migracyjną z Bliskiego Wschodu, in: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki: edycja X: materiały konferencyjne: streszczenia wystąpień, cz. 1 / Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (eds.), 2016, CreativeTime, ISBN 978-83-63058-67-8, pp. 81-81
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.