Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [8]
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena, Ślęzak Daniel: Wpływ kryzysu imigracyjnego na ocenę stopnia zagrożenia terrorystycznego w Europie, w: Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych / Bączkiewicz Beata, Ilnicki Marek, Szulca Magdalena (red.), Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 1, 2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-65096-58-6, ss. 251-258
Artykuły z czasopism [4]
Materiały konferencyjne [3]
Michalewski Łukasz, Robakowska Marlena, Robakowski Piotr: Choroby cywilizacyjne w szpitalnym oddziale ratunkowym, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku: abstrakty / Nowak Beata A., Maciąg Monika (red.), 2018, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ISBN 978-83-65272-77-5, ss. 25-26
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena, Tyrańska-Fobke Anna : Wykorzystanie metod zarządzania strategicznego w kreowaniu polskiej polityki migracyjnej w kontekście zagrożeń związanych z falą migracyjną z Bliskiego Wschodu, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 9 / Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (red.), 2017, CreativeTime, ISBN 978-83-63058-70-8, ss. 218-222
Robakowski Piotr, Robakowska Marlena: Wykorzystanie metod zarządzania strategicznego w kreowaniu polskiej polityki migracyjnej w kontekście zagrożeń związanych z falą migracyjną z Bliskiego Wschodu, w: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki: edycja X: materiały konferencyjne: streszczenia wystąpień, cz. 1 / Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (red.), 2016, CreativeTime, ISBN 978-83-63058-67-8, ss. 81-81
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.