Switch on EDIT for your profile
.png
Ewa Czaplewska,
Department of Logopaedics
Faculty of Languages
Email:
Phone: +48 58 523 23 71

Publications

Authored books [2]
Edited books
Chapters from monography [22]
Czaplewska Ewa: SLI czy dziecko później mówiące? : różne formy strategii terapeutycznych, in: Język, człowiek, społeczeństwo: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Grabiasowi / Panasiuk Jolanta, Woźniak Tomasz (eds.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-415-1, pp. 325-336
Czaplewska Ewa, Kaczorowska-Bray Katarzyna: SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy - implikacje dla praktyki logopedycznej, in: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna (eds.), Logopedia XXI Wieku, 2012, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-017-9, pp. 137-146
Czaplewska Ewa: Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) a dyslalia wieloraka i złożona : problem diagnozy różnicowej, in: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów / Pluta-Wojciechowska Danuta, Płonka Anna (eds.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, no. 3331, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-568-1, pp. 97-105
Czaplewska Ewa: Trudności artykulacyjne o charakterze syntagmatycznym i paradygmatycznym a zaburzenia kompetencji fonologicznej, in: Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne : jubileuszowy tom wydany na cześć profesor Marty Bogdanowicz / Krasowicz-Kupis Grażyna, Lipowska Małgorzata (eds.), 2013, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-057-5, pp. 117-125
Czaplewska Ewa: Zaburzenia komunikacji a trudności w nauce występujące u dzieci z ADHD, in: Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego / Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna, Kamińska Barbara (eds.), 2017, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-112-1, pp. 229-243
Kaczorowska-Bray Katarzyna, Czaplewska Ewa: Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka, in: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna (eds.), Logopedia XXI Wieku, 2012, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-017-9, pp. 283-298
Kaczorowska-Bray Katarzyna, Czaplewska Ewa: Wyrazy tekstowe i wypowiedzenia w mowie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, in: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, 2010, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, ISBN 978-83-89005-96-0, pp. 102-109
Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna, Czaplewska Ewa: Narušeniâ pragmatičeskoj kompetentnosti u detej s disfunkciâmi razvitiâ, in: Aktual'nye voprosy korrekcionnoj pedagogiki, special'noj psihologii i detskoj psihiatrii : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, 2009, Leningradskij gosudarstvennyj universitet im. A. S. Puškina, ISBN 978-5-8290-0797-3, pp. 368-372
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.