Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Eugeniusz Gostomski
profesor nadzwyczajny
Instytut Handlu Zagranicznego
Wydział Ekonomiczny
Telefon: +48 58 523 12 74
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [9]
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [54]
Barembruch Adam, Gostomski Eugeniusz: Budowa infrastruktury instytucjonalnej i organizacyjnej wspomagającej funkcjonowanie sektora bankowego, w: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce: konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne / Kurkliński Lech, Lepczyński Błażej (red.), 2019, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, ISBN 978-83-922099-8-0, ss. 95-115
Gostomski Eugeniusz: "Inicjatywa Nowa Społeczna Gospodarka Rynkowa" jako próba ożywienia erhardowskiej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, w: Społeczna inżynieria biznesu: współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej : monografia / Bieńkowska Beata, Dzień Mirosław, Hejny Ludwik (red.), 2015, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-65182-40-1, ss. 75-82
Gostomski Eugeniusz, Michałowski Tomasz: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarek Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w: Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania / Grynia Alina (red.), 2014, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-5-1, ss. 23-38
Gostomski Eugeniusz, Michałowski Tomasz: Budowa unii bankowej w strefie euro: przyczyny, istota, już wprowadzone rozwiązania, w: Problemy sovremennoj èkonomiki: global'nyj, nacional'nyj i regional'nyj kontekst: sbornik naučnyh statej: v 2 častâh / Fateev V. S. [i in.] (red.), vol. 2, 2014, GrGU im. Â. Kupaly, ISBN 978-985-515-816-6, ss. 317-324
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.