Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Wojcieszak Maciej: Moralność małżeńska i seksualna świeckich oraz duchownych w świetle ustaleń wschodniorzymskich zgromadzeń biskupich, w: Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych / Podrazik Michał, Wójcikowski Robert Sebastian (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-222-8, ss. 126-138
Wojcieszak Maciej: Stosunek Kościoła do służby w armii w świetle kanonów późnoantycznych zgromadzeń biskupich oraz opinii wybranych pisarzy chrześcijańskich na terenie Cesarstwa Rzymskiego w IV i V w., w: Additamenta historica : studia z dziejów dalekich i bliskich / Klassa Barbara (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-427-8, ss. 25-36
Wojcieszak Maciej: Zachodniorzymskie zgromadzenia biskupie wobec różnych form rozrywki w życiu codziennym chrześcijan IV i V wieku, w: Ekonomia i historia : zarys wybranych problemów gospodarczo-społecznych / Janicka Iwona, Gutowski Tomasz (red.), 2015, Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny : Wydział Historyczny, ISBN 978-83-7939-013-7, ss. 219-230
Artykuły z czasopism [10]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.