Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [3]
Wojcieszak Maciej: Moralność małżeńska i seksualna świeckich oraz duchownych w świetle ustaleń wschodniorzymskich zgromadzeń biskupich, in: Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych / Podrazik Michał, Wójcikowski Robert Sebastian (eds.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-222-8, pp. 126-138
Wojcieszak Maciej: Stosunek Kościoła do służby w armii w świetle kanonów późnoantycznych zgromadzeń biskupich oraz opinii wybranych pisarzy chrześcijańskich na terenie Cesarstwa Rzymskiego w IV i V w., in: Additamenta historica : studia z dziejów dalekich i bliskich / Klassa Barbara (eds.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-427-8, pp. 25-36
Wojcieszak Maciej: Zachodniorzymskie zgromadzenia biskupie wobec różnych form rozrywki w życiu codziennym chrześcijan IV i V wieku, in: Ekonomia i historia : zarys wybranych problemów gospodarczo-społecznych / Janicka Iwona, Gutowski Tomasz (eds.), 2015, Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny : Wydział Historyczny, ISBN 978-83-7939-013-7, pp. 219-230
Papers from journals [10]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.