Switch on EDIT for your profile
.png
Tadeusz Dmochowski,
Division of Non-European Country Studies
Institute of Political Sciences
Email:
Phone: +48 58 523 41 63

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [21]
Dmochowski Tadeusz: "Decyzja Trockiego" o zerwaniu bolszewicko-niemieckich rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim w lutym 1918 r., in: Jednostka, społeczeństwo, instytucje : wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce : księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-637-7, pp. 90-98
Dmochowski Tadeusz: Chińska "ścisła" elita polityczna po 2002 r. Pochodzenie prowincjonalne, wykształcenie i przynależność frakcyjna, in: Politologiae miscellanea: w świecie wielu rzeczywistości / Chodubski Andrzej, Frączek Adriana, Słobodzian Beata (eds.), 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-005-8, pp. 319-336
Dmochowski Tadeusz: Chińskie (ChRL) dostawy głównych rodzajów uzbrojenia konwencjonalnego do Iranu, in: Liberalizm & neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej / Haliżak Edward, Ożarowski Rafał, Wróbel Anna (eds.), 2016, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Wydawnictwo Rambler, ISBN 978-83-62751-51-8, pp. 173-191
Dmochowski Tadeusz: Handel głównymi rodzajami broni i uzbrojenia konwencjolanego pomiędzy Rosją i byłymi europejskimi republikami ZSSR w latach 1992-2014 - ujęcie ilościowe, in: Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej / Gardocki Sylwester (eds.), Biblioteka Azji i Pacyfiku, 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-354-3, pp. 224-246
Dmochowski Tadeusz: Handel głównymi rodzajami broni i uzbrojenia konwencjonalnego pomiędzy Rosją i byłymi republikami ZSRR w Azji Centralnej w latach 1992-2012 : ujęcie ilościowe, in: Bezpieczeństwo współczesnej Azji / Marszałek-Kawa Joanna (eds.), Biblioteka Azji i Pacyfiku, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-62941-72-8, pp. 250-271
Dmochowski Tadeusz, Sitarz Marta: Internacjonalizacja: z doświadczeń polskich ośrodków politologicznych : Uniwersytet Gdański, in: Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych / Domański Tomasz, Stępień-Kuczyńska Alicja, Włodarska-Frykowska Agata (eds.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8088-741-1, pp. 120-127
Dmochowski Tadeusz: Stosowanie gwałtu jako broni przez terrorystów z Państwa Islamskiego w wojnie w Syrii i Iraku, in: W kręgu zjawisk patologii kulturowej współczesnego Świata / Bielawski Kornel, Ślęzak Jarosław, Żejmo Marek (eds.), 2015, Instytut Politologii. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64970-06-1, pp. 23-36
Dmochowski Tadeusz: Stosunki rosyjsko-chińskie: drugie spotkanie na szczycie prezydentów Rosji i Chin (2-6 września 1994), in: Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski / Pietrasiak Małgorzata, Ciesielska-Klikowska Joanna, Kosmynka Stanisław (eds.), 2017, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, ISBN 978-83-62751-60-0, pp. 271-284
Dmochowski Tadeusz: Tradycja autorytarna w rosyjskiej kulturze politycznej w ostatnich latach istnienia ZSRR i w Federacji Rosyjskiej, in: Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi / Stelmach Andrzej, Lorenc Magdalena, Łukaszewski Marcin (eds.), vol. 1, 2018, ISBN 978-83-65817-25-9, pp. 51-65
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.