Włącz edycję swojego profilu

Publikacje

Książki autorskie
Babis Henryk, Brdulak Halina, Engelhardt Juliusz, Perenc Józef, Rolbiecki Ryszard, Rucińska Danuta, Ruciński Andrzej, Rydzkowski Włodzimierz, Szałucki Krzysztof, Szewczuk Adam, Szwankowski Stanisław, Wojewódzka-Król Krystyna, Wyszomirski Olgierd: Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15955-9, X, 579
Rozdziały z monografii [2]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.