Włącz edycję swojego profilu

Publikacje

Książki autorskie
Babis Henryk, Brdulak Halina, Engelhardt Juliusz, Perenc Józef, Rolbiecki Ryszard, Rucińska Danuta, Ruciński Andrzej, Rydzkowski Włodzimierz, Szałucki Krzysztof, Szewczuk Adam, Szwankowski Stanisław, Wojewódzka-Król Krystyna, Wyszomirski Olgierd: Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15955-9, X, 579
Rozdziały z monografii [2]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.