Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Tomasz Jurkiewicz
adiunkt
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
email:
Telefon: +48 58 523 11 26
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [6]
Jurkiewicz Tomasz, Umiński Stanisław: Analiza wyników badania ankietowego. Wprowadzenie, w: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych : implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu / Gawlikowska-Hueckel Krystyna, Umiński Stanisław (red.), 2016, Wydawnictwo Naukowe Scholar : Instytut Rozwoju, ISBN 978-83-7383-815-4, ss. 154-168
Jurkiewicz Tomasz, Umiński Stanisław: An analysis of the survey results, w: An analysis of Poland's foreign trade in the light of the latest theoretical concepts : implications for economic policy at a time of crisis / Gawlikowska-Hueckel Krystyna, Umiński Stanisław (red.), 2016, Scholar Publishing House : Institute for Development, ISBN 978-83-7383-816-1, ss. 151-165
Kulawczuk Przemysław, Szczepaniec Marek , Zaucha Jacek [i in.]: Rekomendacje dla władz publicznych i weryfikacja hipotez badawczych. Model oddziaływań behawioralnych, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości / Kulawczuk Przemysław, Poszewiecki Andrzej (red.), 2010, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-089-1, ss. 296-320
Szczepaniec Marek , Jurkiewicz Tomasz: Oddziaływanie framingu na skłonność do zaciągania kredytu inwestycyjnego, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości / Kulawczuk Przemysław, Poszewiecki Andrzej (red.), 2010, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-089-1, ss. 39-53
Artykuły z czasopism [28]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.