Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books [2]
Edited books [4]
Chapters from monography [21]
Cieślak Wojciech: Próba określenia przyczyn zmian ujęcia systematyki części szczególnej kodeksów karnych w XIX i XX wieku, in: Czas i jego znaczenie w prawie karnym : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-783-1, pp. 69-86
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.