Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Ryszard Rolbiecki
profesor nadzwyczajny
Katedra Polityki Transportowej
Wydział Ekonomiczny
email:
Telefon: +48 58 523 12 54
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Aktywność

Rolbiecki Ryszard [5]
2017 - 2017 [2]
Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma [2]
Rolbiecki Ryszard: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt), 2017 - 2017
Rolbiecki Ryszard: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, ISSN 2544-3224, (B 8 pkt), 2017 - 2017
2016 - 2016
Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma
Rolbiecki Ryszard: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt), 2016 - 2016
2015 - 2015
Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma
Rolbiecki Ryszard: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt), 2015 - 2015
2014 - 2014
Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma
Rolbiecki Ryszard: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt), 2014 - 2014
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.