Switch on EDIT for your profile
.png
Agnieszka Kubowicz-Grajewska,
Division of Marine Geology
Institute of Oceanography
Email:
Phone: +48 58 523 68 19

Publications

Chapters from monography [8]
Kubowicz-Grajewska Agnieszka, Schönhofer Jan: Efektywność progów podwodnych w ochronie brzegu w rejonie Klifu Orłowskiego, in: Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza : monografia poświęcona pamięci profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej / Witak Małgorzata (eds.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-284-7, pp. 77-87
Kubowicz-Grajewska Agnieszka: Wpływ progów podwodnych na transformację brzegu w Gdyni Orłowie, in: Geoekosystem wybrzeży morskich, 2, Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich: praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Zwoliński Zbigniew, Winowski Marcin (eds.), 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-1-6, pp. 66-68
Łęczyński Leszek, Kubowicz-Grajewska Agnieszka: Rola ekstremalnych wezbrań sztormowych w abrazji brzegu klifowego na przykładzie Gdyni Orłowa, in: Geoekosystem wybrzeży morskich, 2, Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich: praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Zwoliński Zbigniew, Winowski Marcin (eds.), 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-1-6, pp. 69-71
Piekarek-Jankowska Halina, Szmytkiewicz Angelika, Kubowicz-Grajewska Agnieszka [et al.]: Warunki geologiczne w wyrobiskach i przyległych rejonach dna Zatoki Puckiej, in: Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej : przyrodnicze podstawy i uwarunkowania, 2009, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, ISBN 978-83-85780-98-4, pp. 113-130
Papers from journals [3]
Conference materials
Kubowicz-Grajewska Agnieszka, Szymczak Ewa, Rucińska-Zjadacz Maria: Dynamika zmian morfologicznych Cypla Rewskiego, in: Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III: 05-08.06.2018, Jastrzębia Góra: książka abstraktów / Witak Małgorzata, Pędziński Jarosław, Trzcińska Karolina (eds.), 2018, Zajder.pl - Pro Poligrafia, ISBN 978-83-936714-6-5, pp. 25-25
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.