Switch on EDIT for your profile
.png
Iwona Sakowicz-Tebinka,
Institute of History
Faculty of History
Email:
Phone: +48 58 523 21 93

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [14]
Sakowicz Iwona: Pielgrzymi chłopscy z ziem polskich w drodze do Ziemi Świętej w II poł. XIX w. , in: Kaszubi - Pomorze - Gdańsk : w kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość : księga jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin / Obracht-Prondzyński Cezary, Rembalski Tomasz, Lewalski Krzysztof (eds.), 2016, Instytut Kaszubski : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-63368-81-4, pp. 737-745
Sakowicz Iwona: Pielgrzymi czy turyści? Wyprawy do Ziemi Świętej zorganizowane przez Thomasa Cooka w drugiej połowie XIX wieku, in: Z turystyką przez wieki / Łysiak-Łątkowska Anna, Lewalski Krzysztof (eds.), Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, no. 1, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-394-3, pp. 124-134
Sakowicz Iwona: Wizja historii Rosji w dziewiętnastowiecznych periodykach brytyjskich, in: Historia, mentalność, tożsamość : Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku / Koko Eugeniusz, Nowak Magdalena, Zaszkilniak Leonid (eds.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-837865-152-9, pp. 430-441
Sakowicz-Tebinka Iwona: Piknikowy stół angielski na przełomie XVIII i XIX wieku, in: Historia naturalna jedzenia : między antykiem a XIX wiekiem : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku / Możejko Beata, Barylewska-Szymańska Ewa (eds.), 2012, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-61077-96-1, pp. 359-364
Papers from journals [7]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.