Switch on EDIT for your profile
.png
Rafał Lawendowski,
Division of Research on Family and Quality of Life
Institute of Psychology
Email:
Phone: +48 58 523 43 65

Publications

Authored books
Edited books [2]
Chapters from monography [10]
Lawendowski Rafał: Muzyczna lekcja religii. Relacja mistrz-uczeń w perspektywie zbieżności muzyki i religii, in: Relacja mistrz - uczeń : rozważania z perspektywy psychologii muzyki : prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin / Kwiatkowska Grażyna Ewa, Posłuszna Joanna (eds.), 2014, Wydawnictwo Aureus, ISBN 978-83-60741-75-7, pp. 148-168
Lawendowski Rafał, Połomski Piotr: Środowisko rodzinne stymulatorem percepcji słuchowej dziecka na przykładzie mowy udziecinnionej, in: Konteksty kształcenia muzycznego, t. 3, Muzyka, edukacja, rozwój / Kumik Ewa, Poraj Grażyna (eds.), 2013, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ISBN 978-83-60929-35-3, pp. 269-281
Papers from journals [10]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.