Switch on EDIT for your profile
.png
Bartłomiej Gliniecki,
Department of Commercial and Private International Law
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 45

Publications

Authored books [3]
Chapters from monography [39]
Gliniecki Bartłomiej: Kryteria wykorzystania rachunku powierniczego i bariery jego upowszechnienia, in: Współczesne tendencje w dziedzinie zabezpieczenia wierzytelności / Sokołowski Tomasz (eds.), Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 181, 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2617-8, pp. 79-86
Gliniecki Bartłomiej: Odstąpienie przez dewelopera od umowy deweloperskiej z powodu niezawarcia przez nabywcę umowy przenoszącej prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, in: Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi / Dańko-Roesler Anna [et al.] (eds.), 2018, Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISBN 978-83-62921-24-9, pp. 211-218
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.