Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Maria Rucińska-Zjadacz
adiunkt
Zakład Geologii Morza
Instytut Oceanografii
email:
Telefon: +48 58 523 68 19
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [4]
Rucińska-Zjadacz Maria, Rudowski Stanisław, Wróblewski Radosław: Geneza, rozwój i stan barier piaszczystych Zatoki Puckiej, w: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Kostrzewski Andrzej, Paluszkiewicz Renata (red.), Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, vol. 5, nr 88, 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2097-8, ss. 493-504
Artykuły z czasopism [6]
Materiały konferencyjne
Kubowicz-Grajewska Agnieszka, Szymczak Ewa, Rucińska-Zjadacz Maria: Dynamika zmian morfologicznych Cypla Rewskiego, w: Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III: 05-08.06.2018, Jastrzębia Góra: książka abstraktów / Witak Małgorzata, Pędziński Jarosław, Trzcińska Karolina (red.), 2018, Zajder.pl - Pro Poligrafia, ISBN 978-83-936714-6-5, ss. 25-25
materiał niepublikowany - streszczenie
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.