Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Dorota Zarzeczańska
adiunkt
Pracownia Chemii Supramolekularnej
Katedra Chemii Analitycznej
email:
Telefon: +48 58 523 51 04
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [13]
Chylewska Agnieszka, Zarzeczańska Dorota, Dąbrowska Aleksandra [i in.]: Właściwości kompleksotwórcze wybranych N,N-donorowych ligandów chelatowych względem Ru(III) i aktywność mikrobiologiczna uzyskanych połączeń, w: Na pograniczu chemii i biologii, t. 29, 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2506-5, ss. 179-186
Narloch Joanna, Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł [i in.]: Synteza i właściwości spektroskopowe pochodnych antrachinonu zawierających ugrupowanie fenylomocznikowe, w: Nauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, dn. 26 listopada 2010 roku, t. 2, 2010, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów, ISBN 978-83-7242-579-2, ss. 68-76
Wcisło Anna, Czupryniak Justyna, Narloch Joanna [i in.]: Właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne antrachinonów podstawionych w pozycjach 1,4 i 1,8 w aspekcie rozpoznania molekularnego, w: Nauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, dn. 26 listopada 2010 roku, t. 1, 2010, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów, ISBN 978-83-7242-578-2, ss. 161-168
Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł, Bigot Anna [i in.]: Właściwości kwasowo-zasadowe azamakrocyklicznych pochodnych antrachinonu i ich kompleksy z jonami żelaza (II), w: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, 2010, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-227-3050-8, ss. 291-295
Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł, Czupryniak Justyna [i in.]: Wpływ centrów jonoforowych na właściwości spektroskopowe pochodnych cząsteczki aminoantrachinonu w układach chromojonoforów, w: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, 2009, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-227-2934-2, ss. 178-182
Zięba Patrycja, Nakonieczna Sandra, Cirocka Anna [i in.]: Wpływ położenia grupy izobutoksylowej na właściwości spektralne i kwasowość pochodnych kwasów boronowych, w: Na pograniczu chemii i biologii, t. 31 / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2683-3, ss. 217-223
Artykuły z czasopism [19]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.