Switch on EDIT for your profile
.png
Dorota Zarzeczańska,
Laboratory of Supramolecular Chemistry
Department of Analytical Chemistry
Email:
Phone: +48 58 523 51 04

Publications

Chapters from monography [13]
Bigot Anna, Niedziałkowski Paweł, Czupryniak Justyna [et al.]: Właściwości spektroskopowe i kompleksotwórcze pochodnych 1,4-antrachinonu, in: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, 2010, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-227-3050-8, pp. 285-290
Chylewska Agnieszka, Zarzeczańska Dorota, Dąbrowska Aleksandra [et al.]: Właściwości kompleksotwórcze wybranych N,N-donorowych ligandów chelatowych względem Ru(III) i aktywność mikrobiologiczna uzyskanych połączeń, in: Na pograniczu chemii i biologii, t. 29, 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2506-5, pp. 179-186
Narloch Joanna, Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł [et al.]: Synteza i właściwości spektroskopowe pochodnych antrachinonu zawierających ugrupowanie fenylomocznikowe, in: Nauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, dn. 26 listopada 2010 roku, t. 2, 2010, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów, ISBN 978-83-7242-579-2, pp. 68-76
Wcisło Anna, Czupryniak Justyna, Narloch Joanna [et al.]: Właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne antrachinonów podstawionych w pozycjach 1,4 i 1,8 w aspekcie rozpoznania molekularnego, in: Nauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, dn. 26 listopada 2010 roku, t. 1, 2010, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów, ISBN 978-83-7242-578-2, pp. 161-168
Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł, Bigot Anna [et al.]: Właściwości kwasowo-zasadowe azamakrocyklicznych pochodnych antrachinonu i ich kompleksy z jonami żelaza (II), in: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, 2010, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-227-3050-8, pp. 291-295
Zarzeczańska Dorota, Niedziałkowski Paweł, Czupryniak Justyna [et al.]: Wpływ centrów jonoforowych na właściwości spektroskopowe pochodnych cząsteczki aminoantrachinonu w układach chromojonoforów, in: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, 2009, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-227-2934-2, pp. 178-182
Zięba Patrycja, Nakonieczna Sandra, Cirocka Anna [et al.]: Wpływ położenia grupy izobutoksylowej na właściwości spektralne i kwasowość pochodnych kwasów boronowych, in: Na pograniczu chemii i biologii, t. 31 / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2683-3, pp. 217-223
Papers from journals [19]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.