Włącz edycję swojego profilu

Publikacje

Rozdziały z monografii [5]
Artykuły z czasopism [6]
Dziedzic Maja: Anna Rudek-Śmiechowska, "Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek" [Władysław Teodor Benda: Life and works of a Polish-American illustrator and mask creator] (Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016). 373 pp. ISBN 978-8-3242-2731-0 , w: Polish American Studies, vol. 75, nr 1, 2018, ss. 97-100, DOI:10.5406/poliamerstud.75.1.0097
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.