Switch on EDIT for your profile
.png
Michał Marosz,
Department of Meteorology and Climatology
Institute of Geography
Email:
Phone: +48 58 523 65 27

Publications

Authored books
Chapters from monography [7]
Marosz Michał, Miętus Mirosław: Opis lokalnych aspektów cyrkulacji atmosferycznej za pomocą wektora wiatru geostroficznego, in: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / Bielec-Bąkowska Zuzanna, Łupikasza Ewa, Widawski Artur (eds.), Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, no. 74, 2012, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-61644-29-3, pp. 89-100
Marosz Michał: Typy cyrkulacji atmosferycznej w środkowej troposferze regionu atlantycko-europejskiego i ich związek z dolnotroposferycznymi charakterystykami przepływu powietrza nad Europą Środkową : 1951-2010, in: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / Bielec-Bąkowska Zuzanna, Łupikasza Ewa, Widawski Artur (eds.), Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, no. 74, 2012, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-61644-29-3, pp. 333-343
Marosz Michał, Jakusik Ewa, Miętus Mirosław: Wybrane aspekty modelowania zależności między regionalnym polem barycznym a temperaturą powietrza na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem narzędzi statystyczno-empirycznego downscalingu, in: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / Bielec-Bąkowska Zuzanna, Łupikasza Ewa, Widawski Artur (eds.), Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, no. 74, 2012, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-61644-29-3, pp. 75-87
Miętus Mirosław, Biernacik Dawid, Czernecki Bartosz [et al.]: Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030, in: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym : spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej / Wibig Joanna, Jakusik Ewa (eds.), Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, no. 1, 2012, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-61102-65-6, pp. 34-92
Pilarski Michał, Wójcik Robert, Biernacik Dawid [et al.]: Warunki klimatyczne, in: Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005: wybrane zagadnienia / Miętus Mirosław, Sztobryn Marzenna (eds.), Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2011, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-61102-52-6, pp. 19-55
Papers from journals [11]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.