Switch on EDIT for your profile
.png
Igor Hałagida,
Institute of History
Faculty of History
Phone: +48 58 523 37 46

Publications

Authored books [8]
Hałagida Igor: "І вас переслідувати будуть..." Штрихи до історiї репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі в 1944-1957 рр. , 2017, Видавництво Украïнського Католицького Унiверситету, ISBN 978-966-2778-87-8, 360 p.
Edited books [5]
Hałagida Igor (eds.): "Trzynastego grudnia roku pamiętnego...": internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego, Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, no. 17, 2011, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-305-9, 163 p.
Chapters from monography [39]
Hałagida Igor: "A-O", "Zakon", "Wichrzyciele" - działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec duchowieństwa grekokatolickiego w latach 1944/1945 - 1956/1957, in: Internacjonalizm czy...? : działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944-1989), 2011, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-286-1, pp. 351-411
Hałagida Igor: "Kultura" a mniejszość ukraińska w powojennej Polsce : przyczynek do dziejów paryskiego pisma i jego linii programowej, in: Giedroyc a Ukraina: ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury": studia / Semczyszyn Magdalena, Zajączkowski Mariusz (eds.), 2014, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-665-4, pp. 185-194
Hałagida Igor: Aparat partyjno-urzędniczy oraz Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła greckokatolickiego na terenie administratury gorzowskiej w pierwszym "popaździernikowym" okresie (zarys), in: Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970 / Wojcieszyk Elżbieta (eds.), Studia i Materiały Poznańskiego IPN, no. 26, 2013, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-63275-07-5, pp. 103-115
Hałagida Igor: Działania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec greckokatolickiego kapłana ks. mitrata Stefana Dziubiny, in: Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia, Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, no. 52, 2009, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-052-2, pp. 203-258
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.