Switch on EDIT for your profile
.png
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,
Division of General Pedagogy
Institute of Education
Email:
Phone: +48 58 523 42 56, +48 58 523 42 76

Publications

Authored books
Edited books [2]
Chapters from monography [13]
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata: "Oświecony egoista" - liberalna alternatywa wobec tożsamości genetycznej w kontekście trójrelacyjnego konstruowania tożsamości jednostkowej, in: Mniejszości etniczne: dylematy i konteksty tożsamościowe: polityka wielokulturowości / Kożyczkowska Adela, Kossak-Główczewski Kazimierz (eds.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-214-4, pp. 79-92
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata, Strumska-Cylwik Longina: Kult komunikacji w kulturze terapeutycznej - casus rozmowy rodziców z dziećmi o rozwodzie, in: Społeczeństwo, kultura, wychowanie: publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej / Papież Jan (eds.), Ars Educandi Monografie, no. 6, 2018, ISBN 978-83-7865-616-6, pp. 278-290
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata: Między fikcją a fizykalnością - edukacyjne aspekty dyskursu neoliberalnego i neoliberalny model edukacji, in: Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego / Rodziewicz Ewa, Cackowska Małgorzata (eds.), Ars Educandi. Monografie, no. 2, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-849-4, pp. 201-220
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata: Podmiot - modernistyczne konstrukcje, postmodernistyczne dekonstrukcje, neoliberalne rekonstrukcje i bezradność pedagogów, in: Pedagogika ogólna: dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym: praca zbiorowa / Hejnicka-Bezwińska Teresa (eds.), 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN 978-83-7096-741-3, pp. 197-211
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata: Społeczne aplikacje kategorii "indywidualne" i "uniwersalne" a sprawa edukacji, in: Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki / Rodziewicz Ewa, Kożyczkowska Adela, Lewartowska-Zychowicz Małgorzata (eds.), 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-019-1, pp. 181-194
Strumska-Cylwik Longina, Lewartowska-Zychowicz Małgorzata: Humor and laughter in communication - "opening" vs. "closing" function of humor and laughter and the prospects for their problematization, in: ATTENTIS 2015 : Conference proceedings of the first World Multi-Conference on Global Science : hosted by online conference portal Conference Gate, 14-18 December 2015, 2015, ISBN 978-80-554-1015-9, pp. 12-25
Strumska-Cylwik Longina, Lewartowska-Zychowicz Małgorzata, Szczepska-Pustkowska Maria: Practices of including a student in the school space based on the example of selected visual representations, in: New Studies and Research in Education, 2019, European Center for Science Education and Research : Mediterrenian Center for Science Education and Research, ISBN 978-88-909700-8-5, pp. 42-48
Papers from journals [26]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.