Switch on EDIT for your profile
.png
Dorota Jaworska,
Division of Social Pedagogy
Institute of Education
Email:
Phone: +48 58 523 42 83

Publications

Authored books
Chapters from monography [13]
Grewiński Mirosław, Jaworska-Matys Dorota, Skrzypczak Bohdan: Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka : propozycja zespołu projektowego WSP im. J. Korczaka i Stowarzyszenia CAL, in: Superwizja pracy socjalnej / Grewiński Mirosław, Skrzypczak Bohdan (eds.), Nowa Polityka Społeczna, no. 5, 2014, Dom Wydawniczy Elipsa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, ISBN 978-83-61121-81-7, pp. 331-344
Jaworska Dorota: Miejsce jako element tożsamości narodowej uczniów polskich szkół na Litwie, in: Obraz, przestrzeń, popkultura: inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej / Ejsmont Marek, Kosmalska Beata, Mendel Maria (eds.), Człowiek, Środowisko Życia, Edukacja, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-233-6, pp. 125-143
Mendel Maria, Boryczko Marcin, Jaworska-Matys Dorota: Dialog międzykulturowy i polska szkoła, in: Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / Kossak-Główczewski Kazimierz, Kożyczkowska Adela (eds.), 2015, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-85-7587-682-6, pp. 325-347
Papers from journals [8]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.