Switch on EDIT for your profile

Publications

Papers from journals [10]
report - paper presented [18]
Caban Magda, Męczykowska Hanna, Kobylis Paulina, Stepnowski Piotr: Introduction into passive sampling by ionic liquids (PASSIL) for polar compounds analysis in environmental samplers, 2017, 19th International Symposium on Advances in Extraction Technologies 2017, paper presented
Caban Magda, Męczykowska Hanna, Kumirska Jolanta, Stepnowski Piotr: Passive sampling with ionic liquids (PASSIL) - innovative technique for polar organic compounds monitoring in water, 2016, 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering 2016, paper presented
Caban Magda, Paszkiewicz Monika, Męczykowska Hanna, Godlewska Klaudia, Stepnowski Piotr: The new solution for pharmaceuticals analysis in environmental water samples, 2018, 3rd International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment 2018, paper presented
Caban Magda, Paszkiewicz Monika, Męczykowska Hanna, Kobylis Paulina, Jakubus Aleksandra, Stepnowski Piotr: Zastosowanie cieczy jonowych w analityce wybranych farmaceutyków, 2018, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Od chemii wszystko się zaczyna" 2018, paper presented
Jakubus Aleksandra, Godlewska Klaudia, Męczykowska Hanna, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr: Badanie procesów adsorpcji i desorpcji wybranych farmaceutyków i ich metabolitów na wielościennych nanorurkach węglowych, 2017, III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee XXI wieku" 2017, paper presented
Jakubus Aleksandra, Godlewska Klaudia, Męczykowska Hanna, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr: Optymalizacja procedury dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem nanorurek węglowych jako sorbentu do izolacji i wzbogacania wybranych farmaceutyków i ich metabolitów z próbek wodnych, 2017, VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych "Puzzel 2017" 2017, paper presented
Kobylis Paulina, Męczykowska Hanna, Stepnowski Piotr, Caban Magda: Study of ILMs application into quantification of pharmaceuticals in environmental extracts, 2018, 3rd International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment 2018, paper presented
Kobylis Paulina, Męczykowska Hanna, Caban Magda, Stepnowski Piotr: Synteza jonowych ciekłych matryc MALDI, 2016, Konferencja "Nowe wyzwania dla polskiej nauki: Spojrzenie Młodych Naukowców", I Edycja 2016, paper presented
Kobylis Paulina, Męczykowska Hanna, Ostachowska Aleksandra, Kasprzykowski Franciszek: Zastosowanie ciekłych jonowych matryc do badania mechanizmu jonizacji za pomocą techniki MALDI, 2016, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2016, paper presented
Męczykowska Hanna: Analiza zróżnicowania cytogenetycznego wybranych gatunków z rodziny Camelidae, 2016, XIV Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na Pograniczu Chemii i Biologii" 2016, paper presented
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.