Switch on EDIT for your profile
.png
Wanda Stec,
Institute of Eastern-Slavic Philology
Faculty of Languages
Email:

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [17]
Stec Wanda, Stec Krystyna: Język prawniczych podręczników akademickich a upływ czasu : wybrane zagadnienia stylistyczne, in: Imiona komunikacji językowej czyli o demakijażowanie sensów : księga jubileuszowa dedykowana profesor Marcelinie Grabskiej / Wojan Katarzyna [et al.] (eds.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-270-0, pp. 119-131
Stec Wanda: Kolokacje prawne jako źródło problemów tłumaczeniowych (na przykładzie polskich i rosyjskich tekstów paralelnych z zakresu prawa karnego procesowego), in: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7, Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza / Pstyga Alicja, Kananowicz Tatiana, Buchowska Magdalena (eds.), 2018, ISBN 978-83-7865-597-8, pp. 266-274
Stec Wanda: Об эвфемизмах в юридических текстах: русско-польское сопоставление, in: Текст в культурном, историческом, языковом пространстве: материалы Международной заочной научно-практической конфе- ренции (г. Москва, 19 марта 2017 г.) / Никульцев В. В. (eds.), 2017, Московский финансово-юридический университет МФЮА, ISBN 978-5-94811-268-8, pp. 365-373
Papers from journals [11]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.