Switch on EDIT for your profile
.png
Joanna Drzeżdżon,
Laboratory of Physicochemistry of Coordination Complexes
Department of General and Inorganic Chemistry
Email:
Phone: +48 58 523 50 60

Publications

Chapters from monography [16]
Drzeżdżon Joanna, Piotrowska Agnieszka, Jacewicz Dagmara [et al.]: Trwałość kinetyczna i termodynamiczna wybranych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych - potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 36, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3155-4, pp. 285-293
Jacewicz Dagmara, Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz [et al.]: Badania spektroskopowe właściwości antyutleniających kompleksów wanadylu z jonami diglikolanowym i tiodioctanowym, in: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / Hubicki Zbigniew (eds.), 2013, ISBN 978-83-937272-0-9, pp. 421-423
Piotrowska Agnieszka, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara [et al.]: Właściwości antyoksydacyjne polikarboksylanowych związków kompleksowych jako potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 36, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3155-4, pp. 295-303
Piotrowska-Kirschling Agnieszka, Drzeżdżon Joanna, Chmurzyński Lech [et al.]: Kinetyka reakcji akwatacji wybranych związków kompleksowych chromu(III), niklu(II) i kobaltu(II), in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 38, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3432-6, pp. 55-65
Pranczk Joanna, Jacewicz Dagmara, Wyrzykowski Dariusz [et al.]: Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych: wybrane metody chemiczne i biologiczne, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 33, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2803-5, pp. 43-52
Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz, Jacewicz Dagmara [et al.]: Charakterystyka flawonoidów i ich znaczenie jako antyoksydantów małocząsteczkowych, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 32, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2802-8, pp. 349-361
Wyrzykowski Dariusz, Jacewicz Dagmara, Sobolewska Natalia [et al.]: Badania kinetyczne reakcji akwatacji [Co(oda)(H2O)2] H2O katalizowanej jonami Fe(III), in: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / Hubicki Zbigniew (eds.), 2012, Wydawnictwo Uniwersyteru Marii Curie-SKłodowskiej, ISBN 978-83-7784-086-3, pp. 487-490
Papers from journals [46]
Drzeżdżon Joanna, Piotrowska-Kirschling Agnieszka, Malinowski Jacek [et al.]: Antimicrobial, cytotoxic, and antioxidant activities and physicochemical characteristics of chromium(III) complexes with picolinate, dipicolinate, oxalate, 2,2′-bipyridine, and 4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine as ligands in aqueous solutions, in: Journal of Molecular Liquids, vol. 282, 2019, pp. 441-447, DOI:10.1016/j.molliq.2019.03.049
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.