Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
profesor zwyczajny
Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii
email:
Telefon: +48 58 523 43 76
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [33]
Pastwa-Wojciechowska Beata: Czy wszyscy przegrali? Czyli co decyduje o percepcji skuteczności resocjalizacji, w: Czy i jakie więzienia są potrzebne : rozważania na tle zagadnień współczesności : księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego / Stępniak Piotr, Kalisz Tomasz, Zalewski Wojciech (red.), 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-944776-1-5, ss. 264-273
Pastwa-Wojciechowska Beata: Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości - pomiędzy teorią a praktyką, w: Współczesne dylematy resocjalizacyjne: w stronę twórczej resocjalizacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu / Ambrozik Wiesław, Kieszkowska Anna, Sawicki Krzysztof (red.), 2018, ISBN 978-83-8095-548-6, ss. 263-274
Pastwa-Wojciechowska Beata, Błażek Magdalena, Kaźmierczak Maria: Jakość opinii sądowo-psychologicznych - między oczekiwaniami i wymaganiami wymiaru sprawiedliwości, w: Psychologia sądowa : wybrane zagadnienia / Szpitalak Malwina, Kasparek Krzysztof (red.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-3786-7, ss. 49-74
Pastwa-Wojciechowska Beata: Kobiety z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Co wiemy współcześnie o antyspołecznych zaburzeniach osobowości u kobiet, w: Studia Humanistica Gedanensia, t. 2, 2012, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Klub Inteligencji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, ISBN 83-910605-5-1, ss. 147-169
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.