Switch on EDIT for your profile
.png
Beata Pastwa-Wojciechowska,
Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Institute of Psychology
Email:
Phone: +48 58 523 43 76

Publications

Authored books
Edited books [4]
Chapters from monography [34]
Pastwa-Wojciechowska Beata: Czy wszyscy przegrali? Czyli co decyduje o percepcji skuteczności resocjalizacji, in: Czy i jakie więzienia są potrzebne : rozważania na tle zagadnień współczesności : księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego / Stępniak Piotr, Kalisz Tomasz, Zalewski Wojciech (eds.), 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-944776-1-5, pp. 264-273
Pastwa-Wojciechowska Beata: Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości - pomiędzy teorią a praktyką, in: Współczesne dylematy resocjalizacyjne: w stronę twórczej resocjalizacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu / Ambrozik Wiesław, Kieszkowska Anna, Sawicki Krzysztof (eds.), 2018, ISBN 978-83-8095-548-6, pp. 263-274
Pastwa-Wojciechowska Beata: Efektywność i skuteczność resocjalizacji osób o psychopatycznej strukturze osobowości, in: Wiedza, doświadczenie, praktyka: interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne / Marczak Monika, Pastwa-Wojciechowska Beata, Błażek Magdalena (eds.), 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7587-396-2, pp. 105-114
Pastwa-Wojciechowska Beata, Marczak Monika: Henryk Machel - pedagog resocjalizacyjny, profesor uniwersytetu, przyjaciel, in: Wiedza, doświadczenie, praktyka: interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne / Marczak Monika, Pastwa-Wojciechowska Beata, Błażek Magdalena (eds.), 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7587-396-2, pp. 9-13
Pastwa-Wojciechowska Beata, Błażek Magdalena, Kaźmierczak Maria: Jakość opinii sądowo-psychologicznych - między oczekiwaniami i wymaganiami wymiaru sprawiedliwości, in: Psychologia sądowa : wybrane zagadnienia / Szpitalak Malwina, Kasparek Krzysztof (eds.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-3786-7, pp. 49-74
Pastwa-Wojciechowska Beata: Kobiety z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Co wiemy współcześnie o antyspołecznych zaburzeniach osobowości u kobiet, in: Studia Humanistica Gedanensia, t. 2, 2012, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Klub Inteligencji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, ISBN 83-910605-5-1, pp. 147-169
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.