Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Józef Grabarek
profesor zwyczajny
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Wydział Filologiczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [8]
Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia, Grabarek Józef: Zu Inhalt und Sprache der Rezesse des Generallandtags von Königlich Preussen aus den Jahren 1525-1535, w: Kultura, literatura, język - pogranicza komparatystyki : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin, T. 1, 2012, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-89919-76-2, ss. 1389-1399
Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia, Grabarek Józef: Zur Geschichte und Konzeption des Studiums der angewandten Linguistik an der Universität Gdańsk, w: Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza, Warschauer Studien zur Germanistik und zur angewandten Linguistik, nr 3, 2012, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, ISBN 978-3-631-62191-2, ss. 249-257
Grabarek Józef: Die Goten und ihre Sprache in der "Geschichte der deutschen Sprache", w: Aspekte der philologischen Forschung von Jacob Grimm und der Märchenübersetzung ins Polnische / Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia (red.), Schriften zur Diachronen und Synchronen Linguistik, nr 13, 2014, Peter Lang Edition, ISBN 978-3-631-64638-0, ss. 89-102
Grabarek Józef: Nominalformen des Verbs in Liber scabinorum veteris civitatis Thoruniensis, w: Auf den Spuren der Deutschen in Mittel- und Osteuropa : Sławomira Kaleta-Wojtasik in memoriam / Owsiński Piotr A., Feret Andrzej S., Chromik Grzegorz M. (red.), Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, nr 8, 2017, ISBN 978-3-631-72149-0, ss. 35-48
Grabarek Józef: Zur Realisierung der standardsprachlichen vokalischen Neuerungen des Frühneuhochdeutschen im Text der Protokolle des Generallandtags von Preussen Königlichen Anteils (1527-1528), w: Sprache der deutschsprachigen Kanzleien in der frühneuhochdeutschen Zeit im südlichen Ostseeraum, t. 1, Phonologische und graphematische Ebene / Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia (red.), 2017, ISBN 978-3-631-72415-6, ss. 77-94
Artykuły z czasopism [4]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.