Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
profesor zwyczajny
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
email:
Telefon: +48 58 523 20 25
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane [13]
Rozdziały z monografii [82]
Badyda Ewa, Maćkiewicz Jolanta, Rogowska-Cybulska Ewa: Wstęp, w: Słowotwórstwo a media : materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / Badyda Ewa, Maćkiewicz Jolanta, Rogowska-Cybulska Ewa (red.), Wokół Słów i Znaczeń, nr 4, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-785-5, ss. 9-10
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.