Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
profesor zwyczajny
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
email:
Telefon: +48 58 523 20 25
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane [13]
Rozdziały z monografii [82]
Badyda Ewa, Maćkiewicz Jolanta, Rogowska-Cybulska Ewa: Wstęp, w: Słowotwórstwo a media : materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / Badyda Ewa, Maćkiewicz Jolanta, Rogowska-Cybulska Ewa (red.), Wokół Słów i Znaczeń, nr 4, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-785-5, ss. 9-10
Cybulski Marek, Rogowska-Cybulska Ewa: Etykieta językowa w dramatach historycznych Jana Karnowskiego i jej rola w kształtowaniu obrazu przeszłości Kaszub, w: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku / Kępka Izabela, Warda-Radys Lucyna (red.), vol. 2, 2014, Wydawnictwo "Bernardinum", ISBN 978-83-7823-411-1, ss. 9-18
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.