Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
profesor zwyczajny
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
email:
Telefon: +48 58 523 20 25
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Doktoraty

Instytut Filologii Polskiej
Rogowska-Cybulska Ewa
Bieszke Łukasz : Perswazja językowa w napisach na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy, Wydział Filologiczny, Data obrony: 26-04-2017, Data nadania stopnia:26-04-2017
bibtex
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.