Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [7]
Adamiec Anna : Co można zobaczyć na drugim planie? Kobiety Prusa i Orzeszkowej pośród możliwości odczytań, in: Adaptacje: szkolne użycia ponowoczesnych (anty)teorii literatury / Tomaszewska Grażyna, Szczukowski Dariusz (eds.), Ponowoczesna Dydaktyka Polonistyczna. Teoria i Praktyka, no. 2, 2018, ISBN 978-83-7865-754-5, pp. 49-68
Adamiec Anna : Czy kobieta powinna mieć rozum? Polemika Mary Wollstonecraft z teorią wychowania Jana Jakuba Rousseau, in: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, seria 1, Perspektywa środkowoeuropejska / Janicka Annna, Fournier Kiss Corinne, Bracka Mariya (eds.), Przełomy, Pogranicza , no. 23, 2017, Wydawnictwo Alter Studio, ISBN 978-83-7657-242-0, pp. 391-401
Adamiec Anna : Eliza Orzeszkowa w nauczycielskiej odsłonie, in: Eliza Orzeszkowa: pamięć kultury: studia i głosy / Ławski Jarosław, Musijenko Swietłana (eds.), Colloquia Orientalia Bialostocensia , no. 37, 2019, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-65696-20-5, pp. 183-194
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.