Switch on EDIT for your profile
.png
Rafał Chmara,
Department of Plant Ecolog
Faculty of Biology
Email:
Phone: +48 58 523 61 07

Publications

Chapters from monography [3]
Chmara Rafał: Czynniki różnicujące strukturę roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich, in: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze - prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw / Garbacz Jerzy K. (eds.), Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, no. 7, 2013, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-37-0, pp. 33-43
Chmara Rafał: Transformacja osadów limnicznych i struktury roślinności podwodnej podczas spływów powierzchniowych ze zlewni jezior Borów Tucholskich, in: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze - prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw / Garbacz Jerzy K. (eds.), Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, no. 6, 2012, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-34-9, pp. 15-23
Papers from journals [10]
report - paper presented [8]
Banaś Krzysztof, Robionek Alicja, Chmara Rafał: Flora and submerged aquatic vegetation in lakes of north-west Poland, 2017, 3rd International Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania "Flora and Funga Pomeranica" 2017, paper presented
Banaś Krzysztof, Chmara Rafał, Szmeja Józef: Regulatory struktury roślinności podwodnej w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, paper presented
Banaś Krzysztof, Chmara Rafał, Robionek Alicja, Ronowski Rafał: Struktura zbiorowisk mszaków w jeziorach Pomorza, 2017, XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekosystemy - struktura i funkcje" 2017, paper presented
Chmara Rafał, Banaś Krzysztof: Funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk wodnych mszaków w jeziorach Pomorza, 2017, XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekosystemy - struktura i funkcje" 2017, paper presented
Chmara Rafał, Banaś Krzysztof, Szmeja Józef: Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk roślin wodnych w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, paper presented
Mędyk Małgorzata, Chmara Rafał, Banaś Krzysztof: Współczynnik SLA jako miara funkcjonalnej różnorodności roślinności wodnej w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, paper presented
Robionek Alicja, Banaś Krzysztof, Chmara Rafał, Szmeja Józef: Strategia unikania ograniczeń środowiskowych przez Potamogeton alpinus, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, paper presented
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.