Switch on EDIT for your profile
.png
Jacek Pokrzywnicki,
Department of Classical Philology
Faculty of Languages
Email:

Publications

Edited books [4]
Chapters from monography [35]
Pokrzywnicki Jacek: [Franciscus de Rivulo : Nihil sodales [...] Muzyka do przedstawienia "Hecastus" Jorisa van Lanckvelta vel Georgiusa Macropediusa], in: W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty / Otto Maria, Pokrzywnicki Jacek (eds.), 2016, ISBN 978-83-7823-776-1, pp. 207-210
Pokrzywnicki Jacek: [Johann Wilhelm Ludwig Bärreysen : zbiór notatek z rozmaitych wykładów Friedricha Augusta Wolfa], in: W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty / Otto Maria, Pokrzywnicki Jacek (eds.), 2016, ISBN 978-83-7823-776-1, pp. 250-252
Pokrzywnicki Jacek: Arystoteles : De cura rei familiaris (Oeconomica), liber I Isocratis oratio De vitae institutione ad Demonicum scripta, in: W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty / Otto Maria, Pokrzywnicki Jacek (eds.), 2016, ISBN 978-83-7823-776-1, pp. 149-152
Pokrzywnicki Jacek: Co może (do)powiedzieć neolatynista w kwestii gdańskiego oświecenia? Czyli o pracy z dawnymi zbiorami specjalnymi w Gdańsku, in: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna / Borysowska Agnieszka (eds.), Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego, no. 14, 2015, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ISBN 978-83-64070-60-0, pp. 7-19
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.