Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Krzysztof Banaś
starszy wykładowca
Katedra Ekologii Roślin
Wydział Biologii
email:
Telefon: +48 58 523 61 08
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Gałka-Kozak Agnieszka, Afranowicz-Cieślak Renata, Banaś Krzysztof, Lazarus Magdalena, Pilacka Lucyna, Barcikowski Mateusz, Błażuk Jacek, Czachorowski Paweł, Czachorowski Stanisław, Jadwiszczak Andrzej, Kapusta Andrzej, Kidawa Dorota, Narczyński Tomasz, Neubauer Grzegorz, Pakulnicka Joanna, Pietrzak Lech, Zmudczyńska-Skarbek Katarzyna, Zwolicki Adrian, Lipińska Bogna, Domino Jerzy, Gola Grzegorz, Opitz Marek, Fac-Beneda Joanna, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Chlost Izabela, Czarnecki Adam: Wody delty Wisły : natura i kultura, 2012, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-166-2, 37 s.
Artykuły z czasopism [11]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [10]
Banaś Krzysztof, Robionek Alicja: Flora and submerged aquatic vegetation in lakes of north-west Poland, 2017, 3rd International Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania "Flora and Funga Pomeranica" 2017, referat wygłoszony
Banaś Krzysztof, Chmara Rafał, Szmeja Józef: Regulatory struktury roślinności podwodnej w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, referat wygłoszony
Banaś Krzysztof, Chmara Rafał: Struktura zbiorowisk mszaków w jeziorach Pomorza, 2017, XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekosystemy - struktura i funkcje" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017, referat wygłoszony
Chmara Rafał, Banaś Krzysztof: Funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk wodnych mszaków w jeziorach Pomorza, 2017, XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekosystemy - struktura i funkcje" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017, referat wygłoszony
Chmara Rafał, Banaś Krzysztof, Szmeja Józef: Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk roślin wodnych w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, referat wygłoszony
Mędyk Małgorzata, Chmara Rafał, Banaś Krzysztof: Współczynnik SLA jako miara funkcjonalnej różnorodności roślinności wodnej w jeziorach, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, referat wygłoszony
Robionek Alicja, Banaś Krzysztof: Architektura klonalnej rośliny wodnej Potamogeton alpinus przy południowej granicy geograficznego zasięgu, 2016, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" 2016, referat wygłoszony
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.