Switch on EDIT for your profile
.png
Adam Romejko,
Division of European Studies and Civilisation
Institute of Political Sciences
Email:
Phone: +48 58 523 41 71

Publications

Authored books
Chapters from monography [24]
Romejko Adam: Kwestia imigrantów i uchodźców w polityce Austriackiej Partii Wolnościowej, in: Zmiany w systemach politycznych w Europie i na świecie / Kamińska-Korolczuk Katarzyna, Mielewczyk Margaretta, Ożarowski Rafał (eds.), Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych, 2017, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, ISBN 978-83-64706-36-3, pp. 183-203
Romejko Adam: Lotnik czy hydraulik? Społeczność polska w Wielkiej Brytanii - między mitem a rzeczywistością, in: W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego: monografia zbiorowa / Chodubski Andrzej [et al.] (eds.), Polityka, Regionalizm, Międzykulturowość, Edukacja, 2011, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, ISBN 978-83-89277-12-1, pp. 187-204
Romejko Adam: Polacy w Wielkiej Brytanii : odbicie w twórczości powieściowej, in: In persona Christi : w służbie pasterskiej obecności Chrystusa : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin / Wiszowaty Edward (eds.), Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, no. 81, 2013, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-64129-01-8, pp. 415-429
Romejko Adam: Polski duszpasterz liderem i animatorem życia polonijnego w Wielkiej Brytanii, in: Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej / Knopek Jacek (eds.), Monografia - Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych. Politechnika Koszalińska, no. 206, 2011, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, pp. 77-86
Romejko Adam: Polskie duszpasterstwo rzymskokatolickie a życie polityczne Polonii Brytyjskiej, in: Wojna i emigracja : studia i szkice, t. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie / Sikorski Tomasz, Słowiński Przemysław, Walczak Henryk (eds.), 2013, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, ISBN 978-83-63134-61-7, pp. 327-338
Romejko Adam: Teoria mimetyczna jako metoda w badaniach polonijnych na przykładzie Wielkiej Brytanii, in: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym : istota i metodologia / Zych Sławomir, Walicki Bartosz (eds.), Biblioteka Polonii. Seria A, Studia, no. 39, 2015, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ISBN 978-83-927483-7-3, pp. 39-60
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.