Włącz edycję swojego profilu
.png
dr. hab. Małgorzata Witak
profesor nadzwyczajny
Zakład Geologii Morza
Instytut Oceanografii
email:
Telefon: +48 58 523 68 16
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [16]
Gałka Mariusz, Knorr Klaus-Holger, Miotk-Szpiganowicz Grażyna [i in.]: Uwarunkowania środowiskowe położenia zespołu osadniczego z epoki kamienia w Rzucewie, w: Zespół osadniczy z epoki kamienia - Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 / Król Danuta (red.), Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, nr 7, 2018, Muzeum Archeologiczne, ISBN 978-83-85824-94-7, ss. 14-39
Pędziński Jarosław, Witak Małgorzata: Pauliella taeniata - wskaźnikiem współczesnych zmian trofii w Zatoce Gdańskiej?, w: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji : praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (red.), 2017, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-9-2, ss. 119-124
Witak Małgorzata: Przejawy antropopresji zarejestrowane w tafocenozach okrzemkowych Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, w: Geoekosystem wybrzeży morskich, 2, Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich: praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Zwoliński Zbigniew, Winowski Marcin (red.), 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-1-6, ss. 129-131
Witak Małgorzata, Kaulbarsz Dorota, Miotk-Szpiganowicz Grażyna [i in.]: Tafocenozy okrzemkowe Głębi Gdańskkiej jako wskaźniki faz rozwojowych Morza Bałtyckiego, w: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji : praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (red.), 2017, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-9-2, ss. 125-131
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.