Switch on EDIT for your profile
.png
Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba,
Katedra Genetyki i Biosystematyki
Faculty of Biology
Email:
Phone: +48 58 523 60 82

Publications

Papers from journals [7]
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk Agnieszka, Zając Katarzyna [et al.]: Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvia: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies, in: Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology, vol. 325, no. 9, 2016, pp. 610-625, DOI:10.1002/jez.2055
report - paper presented [7]
Kaczmarczyk Agnieszka, Kucharczyk H., Kucharczyk M., Zielińska Sylwia: First report of Wolbachia in arrhenotokous populations of mycophagous species Hoplothrips pedicularius (Haliday 1836) (Thysanoptera, Phlaeothripidae), 2017, 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera 2017, paper presented
Kaczmarczyk Agnieszka, Mioduchowska Monika, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Linie filogenetyczne skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson 1788) w Europie Środkowo-Wschodniej: analiza struktury drugorzędowej wybranych tRNA, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, paper presented
Kaczmarczyk Agnieszka, Wagner Grzegorz, Kucharczyk Halina, Kucharczyk Marek, Sell Jerzy, Zielińska Sylwia: Rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań do zasiedlania owocników grzybów nadrzewnych przez wybrane gatunki owadów saproksylicznych, 2018, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" 2018, paper presented
Kaczmarczyk Agnieszka, Krepski Tomasz, Sell Jerzy: Testowanie obecności endopasożyta Wolbachia oraz jego wpływu na zróżnicowanie genetyczne populacji gatunku Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) z rzek nizinnych Polski Północno-Zachodniej, 2017, XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Bentos w sieci troficznej" 2017, paper presented
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Lech Buchholz, Sell Jerzy: Zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków entomofauny leśnej - Melanotus castanipes i Melanotus villosus (Coleoptera: Elateridae) w obliczu problemów taksonomicznych, 2016, 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona owadów w Polsce" nt. "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" 2016, paper presented
Kilikowska Adrianna, Kolasa Paulina, Sas Karina, Baran Jowita, Wysocka Anna, Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Namiotko Tadeusz: DNA barcoding reveals cryptic diversity in a non-marine ostracod morphospecies Heterocypris salina (Brady, 1868), 2019, 9th European Ostracodologists’ Meeting „Crossing boundaries in ostracod research” 2019, paper presented
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Struktura genetyczna ginącego gatunku, skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson, 1788), w rzekach Polski, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, paper presented
report - poster [5]
Kaczmarczyk Agnieszka, Górska Agnieszka , Górski Wojciech, Sell Jerzy: Filogeografia okonia Perca fluviatilis L. (Actinopterygii: Perciformes) w rejonie zlewiska Morza Bałtyckiego, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
Kaczmarczyk Agnieszka, Zielińska Sylwia, Zagaja Mirosław, Pietrykowska-Tudruj Ewa, Sell Jerzy, Staniec Bernard: First insight into microbial communities of myrmecophilous insects species inhabiting nests of red wood ants, Formica rufa and F. polyctena: molecular evidence of Wolbachia endosymbiosis, 2018, 4th Congress of Baltic Microbiologists 2018, poster
Kaczmarczyk Agnieszka, Krepski Tomasz, Sell Jerzy: Identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera), 2018, XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu" 2018, poster
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Lech Buchholz, Sell Jerzy: Ile gatunków sprężyków (Coleoptera: Elateridae) występuje w Polsce? Problemy taksonomiczne w dobie barcodingu, 2016, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" 2016, poster
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Zając Katarzyna, Zając Tomasz, Kilikowska Adrianna, Wysocka Anna, Sell Jerzy: Male or female? Molecular sex identification of the thick-shelled river mussel Unio crassus, 2015, 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels 2015, poster
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.