Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
asystent
Katedra Genetyki i Biosystematyki
Wydział Biologii
email:
Telefon: +48 58 523 60 82
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [7]
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk Agnieszka, Zając Katarzyna [i in.]: Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvia: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies, w: Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology, vol. 325, nr 9, 2016, ss. 610-625, DOI:10.1002/jez.2055
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [6]
Kaczmarczyk Agnieszka, Kucharczyk H., Kucharczyk M., Zielińska Sylwia: First report of Wolbachia in arrhenotokous populations of mycophagous species Hoplothrips pedicularius (Haliday 1836) (Thysanoptera, Phlaeothripidae), 2017, 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera 2017, referat wygłoszony
Kaczmarczyk Agnieszka, Wagner Grzegorz, Kucharczyk Halina, Kucharczyk Marek, Sell Jerzy, Zielińska Sylwia: Rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań do zasiedlania owocników grzybów nadrzewnych przez wybrane gatunki owadów saproksylicznych, 2018, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" 2018, referat wygłoszony
Kaczmarczyk Agnieszka, Krepski Tomasz, Sell Jerzy: Testowanie obecności endopasożyta Wolbachia oraz jego wpływu na zróżnicowanie genetyczne populacji gatunku Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) z rzek nizinnych Polski Północno-Zachodniej, 2017, XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Bentos w sieci troficznej" 2017, referat wygłoszony
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Mioduchowska Monika, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Linie filogenetyczne skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson 1788) w Europie Środkowo-Wschodniej: analiza struktury drugorzędowej wybranych tRNA, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, referat wygłoszony
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Lech Buchholz, Sell Jerzy: Zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków entomofauny leśnej - Melanotus castanipes i Melanotus villosus (Coleoptera: Elateridae) w obliczu problemów taksonomicznych, 2016, 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona owadów w Polsce" nt. "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" 2016, referat wygłoszony
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Struktura genetyczna ginącego gatunku, skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson, 1788), w rzekach Polski, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster [5]
Kaczmarczyk Agnieszka, Górska Agnieszka , Górski Wojciech, Sell Jerzy: Filogeografia okonia Perca fluviatilis L. (Actinopterygii: Perciformes) w rejonie zlewiska Morza Bałtyckiego, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
Kaczmarczyk Agnieszka, Zielińska Sylwia, Zagaja Mirosław, Pietrykowska-Tudruj Ewa, Sell Jerzy, Staniec Bernard: First insight into microbial communities of myrmecophilous insects species inhabiting nests of red wood ants, Formica rufa and F. polyctena: molecular evidence of Wolbachia endosymbiosis, 2018, 4th Congress of Baltic Microbiologists 2018, poster
Kaczmarczyk Agnieszka, Krepski Tomasz, Sell Jerzy: Identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera), 2018, XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu" 2018, poster
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Lech Buchholz, Sell Jerzy: Ile gatunków sprężyków (Coleoptera: Elateridae) występuje w Polsce? Problemy taksonomiczne w dobie barcodingu, 2016, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" 2016, poster
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Zając Katarzyna, Zając Tomasz, Kilikowska Adrianna, Wysocka Anna, Sell Jerzy: Male or female? Molecular sex identification of the thick-shelled river mussel Unio crassus, 2015, 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels 2015, poster
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.