Switch on EDIT for your profile
.png
Piotr Pawliszak,
Division of Sociological Theory and Social Reasearch Methodology
Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Email:
Phone: +48 58 523 45 30

Publications

Chapters from monography [6]
Pawliszak Piotr: Analiza narracyjna dyskursu publicznego. W poszukiwaniu struktur kulturowych i procesów narzucania znaczeń formujących politykę ekologiczną , in: Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych / Czyżewski Marek [et al.] (eds.), Biblioteka Dyskursu Publicznego : Kultura, Retoryka, Demokracja, 2017, Wydawnictwo Akademickie Sedno , ISBN 978-83-7963-032-5, pp. 67-94
Pawliszak Piotr: Ruchy społeczne i inni aktorzy społeczni w procesach zmiany porządku instytucjonalnego. Propozycja syntezy teorii pól działań strategicznych i neodurkheimowskiej teorii kulturowej, in: Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi / Wojtaszak Andrzej (eds.), 2014, Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-242-5, pp. 59-73
Pawliszak Piotr: Strony internetowe miast wojewódzkich - wspomaganie sfery publicznej czy upublicznianie prywatności?, in: Miasto nie-miasto: refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie / Michałowski Lesław, Rancew-Sikora Dorota, Bachórz Agata (eds.), 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-758-9, pp. 228-250
Papers from journals [5]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.